Water for Life: Reparatie waterputten in Oeganda

Vorige maand is er een vrijwilliger van stichting Barnabas naar Oeganda afgereisd. Eén van onze projecten daar is het waterputten project. Oude waterputten worden gerepareerd, zodat er opnieuw schoon water beschikbaar is. Tijdens de reis zijn er in samenwerking met de lokale gemeenschap vijf waterputten gerepareerd.

In Oeganda zeggen ze ‘water is life’. Schoon drinkwater is van levensbelang! In het dorpje Agule, gelegen in het district Soroti, werd ook een put gerepareerd. “Dit is de enige waterput in ons dorp. Meer dan 80 gezinnen zijn afhankelijk van dit water”, vertelde het dorpshoofd.

De lokale gemeenschap is gevraagd om twintig procent van de kosten zelf te betalen. Op deze manier leren ze om zelf zorg te dragen voor de put. De put is inmiddels gerepareerd. Na een lange periode zonder schoon drinkwater, heeft het dorp opnieuw toegang tot veilig water!

In de bijlage zijn foto’s te zien van de reparatie en de dankbrief die wij ontvingen van het dorpshoofd in Agule.

 

?>