Over ons

Missie

Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt aan kwetsbare mensen in onstabiele landen. Dit doen we door:

  • Bemoediging: mensen aandacht geven, bezoeken, luisteren en samen bidden
  • Training: De lokale kerk ondersteunen om discipelen te maken, lokale leiders trainen en coachen, mensen uit Nederland meenemen om letterlijk en figuurlijk hun grenzen te verleggen
  • Praktische hulp: Noodhulp, water, onderwijs en het stimuleren van ondernemerschap waarmee zelfvoorziening wordt gerealiseerd

Visie

Mensen in verdrukking weten zich geliefd door God en gesteund door mensen.

Kernwaarden

Wij verlenen kleinschalige hulp
Wij staan voor langdurige hulp, via kleinschalige projecten. Onze hulp richt zich op het verlenen van toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, water en onderwijs. Daarnaast ondersteunen we initiatieven op het gebied van medische zorg, training en transport.

Wij zijn persoonlijk
Een belangrijk onderdeel van het werk zijn de hulp- en bemoedigingsreizen. Tijdens deze reizen brengen we persoonlijke bezoeken, geven we trainingen en brengen we praktische hulp. Op deze manier blijven we nauw betrokken bij de projecten en zorgen we ervoor dat mensen zich niet vergeten voelen. Naast de reizen onderhouden we frequent online contact. We hebben de overtuiging dat ook iedereen die vanuit Nederland betrokken is of mee op reis gaat, bewogenheid zal ontvangen die levensveranderend is.

Het geld komt op de juiste plek
De werkzaamheden van Stichting Barnabas kenmerken zich door de korte lijnen en een lage overhead. Wij werken met vrijwilligers en medewerkers die hun eigen achterban hebben.

Wij geloven in lokaal leiderschap
We werken altijd samen met lokale leiders. Hierdoor zijn we goed in staat om hulp te bieden die aansluit bij de lokale nood. We stimuleren initiatieven waarbij lokale leiders uitgedaagd en ondersteund worden om projecten zelfstandig voort te zetten of te vermenigvuldigen naar andere plekken.

Wij volgen Jezus
Onze drijfveer in het werk is Gods liefde voor mensen. In navolging van Jezus willen we onze medemens dienen!

 

?>