Over ons

Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt aan kwetsbare mensen. Praktische hulp en persoonlijke bezoeken in onstabiele landen vormen de kern van ons werk.

Wij verlenen kleinschalige hulp
Wij staan voor langdurige hulp, via kleinschalige projecten. We werken altijd samen met lokale leiders. Hierdoor zijn we goed in staat om hulp te bieden die aansluit bij de lokale nood. Onze hulp richt zich op het verlenen van toegang tot basisbehoeften zoals medische zorg, voedsel en water. Daarnaast ondersteunen we initiatieven op het gebied van onderwijs, training en transport.

Wij zijn persoonlijk
Een belangrijk onderdeel van het werk zijn de hulp- en bemoedigingsreizen. Tijdens deze reizen brengen we persoonlijke bezoeken, geven we trainingen en brengen we praktische hulp. Op deze manier blijven we nauw betrokken bij de projecten en zorgen we ervoor dat mensen zich niet vergeten voelen. Door het persoonlijke contact krijgt niet alleen armoede een gezicht, maar ook hulp, troost en bemoediging krijgen een stem!

Het geld komt op de juiste plek
De werkzaamheden van Stichting Barnabas worden enkel uitgevoerd door vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Verder zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun reis- en verblijfkosten. Hierdoor kunnen we garanderen dat meer dan 95% van de giften daadwerkelijk besteed wordt aan projecten.

Onze motivatie
Onze drijfveer in het werk is God’s liefde voor mensen. In navolging van Jezus willen we onze medemens dienen!