Beloning, bestuur & beleid

Beloning

Stichting Barnabas werkt met vrijwilligers of medewerkers die een salaris ontvangen op grond van de hoogte van giften die voor hen specifiek binnenkomen van een achterban. Vrijwilligers en medewerkers die meereizen naar projecten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen reiskosten. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werk.

Bestuur

Stichting Barnabas werkt met het bestuur-directiemodel. De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit is verder vastgelegd in de statuten

Bestuur
B. Varwijk (Voorzitter)
Vacant (Secretaris)
R. Rouvoet RA (Penningmeester)
A. Vos (Algemeen lid)

Dagelijkse leiding
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanstelling van een directeur van Stichting Barnabas. Het bestuur heeft in 2018 Matthijs Varwijk aangesteld voor de dagelijkse leiding. Het salaris zal worden bepaald op grond van de giften die binnenkomen voor de directeur, vanuit een eigen achterban. Projectgiften worden niet ingezet voor salariskosten.

Beleid

Elke drie jaar maken we een strategisch plan en kijken we vooruit. In onderstaande bijlage vindt u ons 3 jarig beleidsplan tot 2024.

Beleidsplan Stichting Barnabas 2022-2024 definitief

Omdat betrouwbaarheid hoog in ons vaandel staat, werken wij met een fraudeprotocol. Deze is op te vragen via ons contactformulier.

?>