Beleidsplan

Stichting Barnabas is erkend als ANBI. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regels met betrekking op het openbaar maken van een aantal gegevens. Zo kunt u op onze website informatie vinden over ons beleid, beloning, het bestuur en een financiële verantwoording.

In onderstaande bijlage vindt u ons 3 jarig beleidsplan tot 2021.

BeleidsPlan Stichting Barnabas 2019-2021

Omdat betrouwbaarheid hoog in ons vaandel staat, werken wij met een fraudeprotocol. Deze is op te vragen via ons contactformulier.