Water

Schoon drinkwater | de normaalste zaak van de wereld!

Een warme douche nemen, een kopje theezetten of je tandenpoetsen- dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Voor jou hoogstwaarschijnlijk wel, maar toegang tot water is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Één op de tien mensen in de wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater.

Toegang tot veilig drinkwater verbetert de gezondheid van mensen en verkleint de kans op ziektes. Als schoon water makkelijk beschikbaar is, blijft er voor kinderen meer tijd over om naar school te gaan, te spelen en zichzelf te ontwikkelen. Dit leidt tot economische groei van een land en uiteindelijk tot armoedebestrijding. Het bouwen of repareren van een waterput is daarom tegelijkertijd bouwen aan een betere toekomst!

Om de lokale economie te stimuleren wordt er bij de reparatie van putten samengewerkt met lokale bedrijven. De plaatselijke gemeenschap wordt altijd gevraagd om een deel van de reparatie te bekostigen, zodat ze leren om zelf zorg te dragen voor de put.

Help jij mee om schoon drinkwater de normaalste zaak van de wereld te maken?

Waterputten reparatie Oeganda

Voor 300 euro een put gerepareerd!

Direct bekijken

Status: Doorlopend

Slaan van waterputten in Pakistan

Van geen water naar drinkwater voor 500 euro!

Direct bekijken

Status: Doorlopend

Hand-dug wells in Oeganda

We hebben meerdere hand-dug wells aangelegd in Oeganda afgelopen jaren.

Direct bekijken

Status: Afgerond

?>