Praktische hulp

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

De bovenstaande woorden van Jezus vormen het uitgangspunt van de praktische hulp die wij bieden. We ondersteunen kwetsbare mensen daar waar ze hulp nodig hebben. Onze hulp is kleinschalig, concreet en effectief. De hulp die wij verlenen is bovendien persoonlijk, zodat er steeds aandacht is voor de persoon achter de nood.

De kracht van lokale medische zorg

Kijk mee waar we in verschillende landen kleinschalige medische zorg ondersteunen

Direct bekijken

Voedselpakketten voor Syrische vluchtelingen

Structurele hulp aan kwetsbare gezinnen! Direct bekijken

Status: doorlopend

Voedselpakketen

Persoonlijke aandacht bij een bezoek bij iemand thuis.

Direct bekijken

Noodhulp na de explosie in Beiroet

Voedsel, medicijnen en reparaties. Direct bekijken

Status: Doorlopend

Busje Pakistan

Wervingsdoel: €4.000

Direct bekijken

Status: €4000/€4000

Truck voor Oeganda

Wervingsdoel: €15.000

Direct bekijken

Status: Afgerond

Ondersteuning van weduwen

Een speciale dag voor weduwen maakt een verschil!

Direct bekijken

Status: Doorlopend

?>