Verslag reis Ukraïne December 2016 / Januari 2017

In december 2016 hebben we opnieuw een kinderziekenhuis in de Ukraine bezocht. Geweldig om de mensen daar weer terug te zien.

We hadden couveuses en o.a. warmtelampen meegenomen voor de kinderafdeling die in grote dank werden ontvangen.

Ook hebben we ter plekke bij de apotheek medicijnen gekocht voor de armen en  weeskinderen. Deze hebben we aan de dokter overhandigd, zodat hij ze kan uitdelen.

De reis is bijzonder goed verlopen en we hebben ervaren dat God dit werk gezegend heeft.

Dank aan een ieder die meegeleefd heeft.

?>