Reisverslag Libanon

In oktober 2016 is er een klein team naar Libanon gereisd. In het zuiden van Libanon hebben zij een True You training gegeven aan vrouwen. Deze training helpt vrouwen om dichter bij hun echte identiteit te komen en in te zien hoeveel ze waard zijn en kunnen betekenen voor hun omgeving. Er namen naast een aantal Libanese vrouwen ook twee Syrische vrouwen deel aan de training. Het is mooi om te zien hoe onze contactpersonen allerlei activiteiten ontplooien om zorg te dragen voor de vluchtelingen. Ze zetten zich in voor scholing voor de kinderen, maar ook voor extra hulp met voedsel, medische kosten etc. Ons team heeft financieel bij kunnen dragen voor een dringende operatie van familielid van een van de deelnemende dames.

Voorafgaand aan de reis was het plan om ook in Beiroet een True You training te geven. Dit ging echter door verschillende omstandigheden niet door. Hierdoor kon er veel tijd geïnvesteerd worden in het ontmoeten en bemoedigen van vrouwen door individuele bezoeken en gesprekken. Veel vrouwen geven aan erg moe te zijn. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de opvang en zorg voor de vele Syrische vluchtelingen in het land. Naast hun werk en gezin zijn ze vaak al jarenlang actief in een school voor vluchteling kinderen, of in de vluchtelingenkampen. De bezoeken en gesprekken waren daardoor echt een bemoediging. Meer inzicht krijgen in de cultuur en de specifieke situatie in het land op dit moment en het uitbreiden van contacten was tevens een goede voorbereiding om de training alsnog op een later moment te geven.

Een aantal contactpersonen die persoonlijk betrokken zijn bij het vluchtelingenwerk in Libanon zijn tevens door ons team financieel ondersteund voor hun werk.

?>