Huis-aan-huis collecte voor Syrische vluchtelingen

Stel je voor. Je raakt in één klap alles kwijt. Je (t)huis, je vriendjes, misschien zelfs je vader of moeder. Je komt terecht in een nieuw land waar eigenlijk geen plek voor je is. Zelfs op school is er geen plaats voor jou. Dit overkomt ongeveer 200.000 Syrische kinderen in Libanon. Jij kunt hen helpen door deze week mee te doen aan de collecte van NEON (Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking).

In de week van 8-12 juli gaan er in gemeente Nunspeet 120 collectanten de straat op om te collecteren. De opbrengst van de collecte wordt besteed om onderwijs mogelijk te maken voor deze kwetsbare kinderen. Elke euro helpt. De gemeente Nunspeet verdubbelt de opbrengst van de collecte. Mogen we rekenen op uw steun? Alvast bedankt!

?>