Fotoverslag waterputten in Pakistan

Tijdens het uitdelen van de kerstpakketten, de actie die Barnabas eind 2020 voerde, zagen Esther en David de thuissituatie van veel Pakistaanse families. Door corona en verschillende lockdowns hebben veel gezinnen geen werk meer in de baksteenfabriek. Sommige hebben geen muren om hun huis, geen elektriciteit, geen gas en geen schoon drinkwater. Vanuit deze nood ontstond de visie om twee dorpen te helpen aan schoon drinkwater door het slaan van twee waterputten. Toen Barnabas van Esther en David de vraag kreeg voor twee waterputten, heb ik gevraagd om aan de dorpen een eigen bijdrage te vragen van 10 procent voor deze investering. ‘’Zo werken we ook in Afrika,’’ legde ik uit, ‘’het bevordert eigenaarschap van de put op de lange termijn.’’ Hoewel ze even moesten wennen aan dit idee, zeiden ze uiteindelijk; ‘’Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’’. Uiteindelijk hebben beide dorpen 10 procent bijgedragen aan de waterputten.

?>