Extra focus vanwege corona: waterput reparaties Oeganda

Afgelopen maand zijn er 6 waterputten gerepareerd in Oeganda. De coronacrises en de daarop volgende lockdown hebben veel impact gehad op Oeganda. De eerste twee maanden april en mei konden we noodhulp verlenen dmv voedselpakketten, medicijnen en zeep. Al snel kwam de vraag van de lokale overheid om waterputten te repareren, om zo de hygiene te verhogen en mensen regelmatig handen te laten wassen en rondom huis het goed schoon te houden. Opnieuw zien we het belang van schoon (drink)water, juist in een coronacrisis!

?>