Basisschooltje in Pakistan opnieuw gestart

In het zuiden van Pakistan is afgelopen maand een basischooltje gestart. We helpen met de kosten van een leraar en schoolboeken. De ouders betalen zelf een bedrag schoolgeld, ook al is dit bedrag klein, het helpt hen de waarde van onderwijs in te zien. In dit dorp, een erg arm gebied wat ook door de grote overstroming destijds zwaar was getroffen, krijgen kinderen nu de kans om te lezen en schrijven, zonder school zouden zij analfabeet blijven!

?>