Barnabasmiddag groot succes

Op zondag 2 juni jl. organiseerde Stichting Barnabas voor het eerst in 24 jaar een ‘Barnabasmiddag’ in Nunspeet voor haar achterban en belangstellenden. Tijdens deze middag was er een gevarieerd programma. Aan het einde van de middag vond de overdracht van het werk plaats van vader Bert Varwijk (68) op zoon Matthijs Varwijk (36).

Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt aan kwetsbare mensen. Praktische hulp en persoonlijke bezoeken in onstabiele landen vormen de kern van het werk. Barnabas is onder andere werkzaam in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De hulp richt zich op het verlenen van toegang tot basisbehoeften zoals medische zorg, voedsel en water. Daarnaast worden initiatieven ondersteund op het gebied van onderwijs, training en transport. De stichting draait volledig op vrijwilligers, zodat meer dan 95% van de giften daadwerkelijk aan projecten wordt besteed.

Tijdens de informatiemiddag beet Matthijs Varwijk de spits af met een impressie van de werkzaamheden van de stichting in het jaar 2018. Daarna volgde pastor Youssef die vertelde over de situatie van de christelijke gemeenschap in Noord-Afrika. Tot slot was er een terugblik op het leven van Bert Varwijk die in 1995 de stichting heeft opgericht. Vervolgens gaf Bert Varwijk, die nu met pensioen gaat, het figuurlijke stokje door aan zijn zoon Matthijs Varwijk. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde middag. Ondertussen gaat het werk van de stichting gewoon door. Momenteel wordt er op de Petraschool en Da Costaschool in Nunspeet wekelijks geld opgehaald om onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon mogelijk te maken. In de maand juli vindt er een huis-aan-huiscollecte plaats in samenwerking met Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking (Neon) voor hetzelfde doel.

?>