Libanon

Op dit moment zijn er veel Syrische vluchtelingen in Libanon. Wij hebben als stichting onder andere geholpen om een kleine school op te zetten waar kinderen van vluchtelingengezinnen basisonderwijs ontvangen. We ondersteunen op kleine schaal verschillende projecten zoals dit project voor een basisschool, maar ook hulp door voedselpakketten etc.