Ondersteuning gezinnen in Libanon

Bij syrisch gezin in hun tent

Stichting Barnabas verleent langdurige hulp, via kleinschalige projecten. Op deze manier sluit de hulp goed aan bij de lokale nood èn kan het werk doorgaan wanneer wij zelf niet ter plekke aanwezig zijn.

Zo ook in Libanon. In dit land wonen ruim 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen onder hele moeilijke omstandigheden. In februari heeft een team vrijwilligers van Stichting Barnabas verschillende vluchtelingengezinnen in Libanon opgezocht. Ze bezochten deze mensen in hun thuissituatie en konden hen bemoedigen door er te zijn, te luisteren en door een voedselpakket aan te bieden. Na ons bezoek zijn deze huisbezoeken de afgelopen maanden doorgegaan, onder begeleiding van onze lokale partners. Voor veel arme gezinnen is dit een sprankje hoop in een donkere periode van hun leven!

?>