25-Jarig jubileum en CBF-keurmerk

De maand juni is een bijzondere maand voor de Nunspeetse Stichting Barnabas. Net als voorgaande jaren werd het Jaarmagazine van de stichting verzonden. Dit keer een hele speciale editie, want de stichting vierde haar 25-jarig jubileum! Via het jubileummagazine wordt teruggeblikt op hoe het allemaal begonnen is en waar de stichting nu staat. Daarnaast werd deze maand het CBF-keurmerk toegekend; een bekroning op de professionaliseringsslag die de stichting heeft doorgemaakt.

Stichting Barnabas is een christelijke stichting uit Nunspeet die wereldwijd op verschillende manieren hulp, troost en bemoediging brengt onder kwetsbare mensen. Sinds 2019, het jaar waarin zoon Matthijs de stichting overnam van zijn vader Bert, wordt jaarlijks een jaarmagazine uitgebracht. In deze uitgave wordt de lezer in een vogelvlucht meegenomen naar de reizen die er zijn gemaakt. Verder kan er worden gelezen welke activiteiten in het binnen- en buitenland plaatsvonden.

Bert en Dinie in de begin jaren

Dit jaar wordt teruggeblikt op de activiteiten van het jaar 2020. Een bijzonder jaar, want de Stichting vierde haar 25-jarig jubileum! Vanwege corona konden er minder reizen gemaakt worden. Natuurlijk betekent dit niet dat er stil is gezeten. In tegendeel; in alle landen is de hulp doorgegaan, met dank aan de lokale contactpersonen. Juist in een crisisjaar zoals 2020 komen kwetsbare mensen nog meer onder druk te staan. Praktische hulp en geestelijke ondersteuning zijn hard nodig! Denk bijvoorbeeld aan Libanon, die kampt met de gevolgen van de ontploffing in Beiroet. Tel daar de politieke spanningen, het vluchtelingenprobleem en een economische crisis bij op. Het is dan niet moeilijk om voor te stellen welke dramatische gevolgen het coronavirus heeft op het instabiele land. Ook in Oeganda, Congo, Pakistan en Oekraïne kon de Stichting helpen met noodhulp in verband met corona. De lopende projecten in verschillende landen liepen ondertussen ook door. Naast aandacht voor wat er in het jaar 2020 gebeurde, wordt in het jubileummagazine ook teruggeblikt op hoe de Stichting ooit begonnen is; stap voor stap door het echtpaar Bert en Dinie Varwijk.

Naast de ANBI-status heeft Stichting Barnabas deze maand ook het CBF-keurmerk mogen ontvangen. Met dit CBF-keurmerk toont de stichting aan dat ze aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Zo weet je als donateur zeker dat de stichting bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hiervoor verantwoording aflegt. De toezichthouder van het CBF controleert de stichting ieder jaar, en voorziet hen daarnaast van feedback en verbeterpunten. Dit keurmerk is voor de stichting een bekroning op de professionaliseringsslag die zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Ook het Jubileummagazine op je deurmat? Vraag het magazine aan via het contactformulier!

?>