Beleidsplan

Stichting Barnabas is erkend als ANBI. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regels met betrekking op het openbaar maken van een aantal gegevens. Zo kunt u op onze website informatie vinden over ons beleid, beloning, het bestuur en een financiële verantwoording.

In onderstaande bijlage vind u ons beleidsplan voor 2017-2019.

BELEIDSPLAN STICHTING BARNABAS 2017-2019