Bestuur

Stichting Barnabas heeft de rechtvorm van een Nederlandse stichting. Elke nederlandse stichting heeft een bestuur. Dit is verder vastgelegd in de statuten. Bestuursleden van Stichting Barnabas zijn hieronder vermeld.

B. Varwijk (Voorzitter)
J. Schaap (Secretaris)
R. Rouvoet (Penningmeester)
A. Vos (Algemeen lid)