Pakistan

De grote overstroming in Pakistan in 2010 heeft veel aandacht gehad in de Nederlandse en buitenlandse media. Als Stichting Barnabas zijn we ook in de jaren na deze ramp betrokken gebleven door te helpen om in basisbehoeften zoals voedsel, medicijnen en schoon drinkwater te voorzien.