Oeganda

Afrika is een fascinerend continent met een grote diversiteit aan mensen en natuur. Helaas wordt de schoonheid van Afrika overschaduwd door oorlogen, natuurgeweld en armoede. Schoon drinkwater is een van de meest noodzakelijke behoeften van de Afrikaanse bevolking. Een van onze projecten in Afrika is het repareren en aanleggen van waterputten. Door samen te werken met lokale organisaties en kerken staan we dicht bij de mensen. We hebben in de afgelopen jaren al tientallen putten kunnen repareren en hebben daardoor duizenden mensen van schoon drinkwater kunnen voorzien. In Afrika werken wij voornamelijk in Oeganda en sinds kort in Congo.